Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2007

Ύμνος εις την Ελευφερίαν!


«Χαίρε, ω χαίρε, Λευφεριά!»
Άλλωστε τι είναι το Φ; Ένα Θ γυρισμένο κατά 90°! Θολέγανδρος, Πάσχα 1989