Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2008

Η χοίρα με τα πέντε ορφανά.


Συμπαθεστάτη και αξιοπρεπεστάτη. Όχι σαν κάτι άλλες!