Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2008

Η επόμενη μέρα....

Η ειρήνη συνεχίζει να βασιλεύει στο κέντρο της Αθήνας.