Κυριακή 17 Απριλίου 2016

Καλοκαιριάζει


καιρός να κατεβαίνουμε κάτ' απ' τ' Αυλάκι.


Πέμπτη 14 Απριλίου 2016

Εντάξει, το τερματίσανε!


Πάω στο χωργιό μου να βόσκω σαλιγκάρια και να φυτεύω ρίγανη!