Πέμπτη 16 Αυγούστου 2018

Το γεφύρι του Καμπέρ-Αγά.


Το περίεργο είναι πως πηγαίνοντας από Γρεβενίτι για Μηλιωτάδες, τόσες φορές δεν το είχα δει.
Στην αντίστροφη πορεία, πρώτη φορά το είδα!