Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017

Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017

Κι άλλες ζουγραφιές


Επάνω, ο στάβλος στο καταφύγιο Βάλια Κάλντα.
Το ξεκίνησα με ακουαρέλες και το ραφινάρισα με μαρκαδοράκια αργότερα
γιατί είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιείς μαρκαδόρους εκεί που παίζουν παιδιά.
Κάτω, νέα επεξεργασία μιας παλιά ιδέας. 1 και 2