Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2012

Οι ήλιοι μου


Στο χωργιό. Τους (μετα)φύτεψα, τους πότισα, τους κανάκεψα, μέχρι που ανθίσανε!