Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017

Κάααγκελα, κάαααγκελα, κάααγκελα παντούυυυ


...σώβρακα και φανέλες

Εντάξει, και καλτσάκια