Πέμπτη 24 Μαΐου 2007

«Ο Αράπης, ο σκύλος, ο ταμ-ταμ-ταμ...»*


«Γιατί με φέρθηκες σαν να 'μανε Αράπης;
Δεν ήμανε άξιος κι εγώ, λίγης αγάπης»**

* Λαϊκόν
** Σκυλ-άδικον

Δεν υπάρχουν σχόλια: